مجله سیم کارت
مرور برچسب

اینترنت 4G سامانتل

طرح دانشجو سامانتل

اپراتور سامانتل نیز به عنوان یکی از اپراتور های فعال در ایران است و این اپراتور به تازگی برای دانشجویان طرح دانشجو ارائه داده است . اپراتور سامانتل در طرح دانشجو سیم کارت ویژه ای به عنوان هدیه برای دانشجویان در نظر گرفته است تا دانشجویان از…