جستجوی : سیم کارت رایتل

جستجوی : سیم کارت رایتل

بسته های مصرفی پیامک رایتل

اپراتور "رایتل" برای مشترکین خود که پیام کوتاه زیاد ارسال می کنند نیز بسته های متنوع در نظر گرفته است ، در واقع این بسته ها مقرون به صرفه هستند و برای ...

بسته های آغازین رایتل

رایتل از اپراتور های برتر در کشور است که به سیم کارت های دائمی و اعتباری ارائه می دهد و مشترکین می توانند با توجه به نیاز خود سیم کارت خود را انتخاب کنند . "سیم کارت ...

بسته مصرفی مکالمه رایتل

اپراتور رایتل برای مشترکین خود بسته های مصرفی مکالمه ارائه داده است که مشترکینی که سیم کارت رایتل دارید ، می توانید این بسته ها را فعال کنید و از خدمات آن ها استفاده کنید ...

سرویس تماس های از دست رفته رایتل

رایتل از اپراتور های برتر در کشور است که اقدامات زیادی را برای کاربران و مشترکین خود انجام داده است . رایتل برای مشترکین خود که سیم کارت رایتل دارند ، سرویس تماس های از د ...

طرح تابستانی رایتل

رایتل از طرح تابستانی خود رونمایی کرد و اعلام کرد کاربرانی که سیم کارت رایتل دارند می توانند با تهیه بسته تابستانی رایتل از خدمات این اپراتور بزرگ بهره مند شوند . "ر ...

شارژ شور انگیز رایتل

رایتل برای مشترکین خود طرحی را ارائه داده است که طبق این طرح مشترکین "رایتل" می توانند شارژ شور انگیز دریافت کنند و طبق این طرح می توانند تا 35 درصد شارژ بیشتر ...

بسته های ترکیبی هفتاییا رایتل

اپراتور رایتل برای مشترکین خود بسته های ترکیبی ارائه داده است که مشترکین این اپراتور می توانند با خرید این بسته ها حساب خود را مدیریت کنند و بهترین راه برای کاهش هزینه ها ...

طرح شماره همسان رایتل

"رایتل" پراتور فعال در عرضه سیم کارت است که در طرحی ویژه از سیم کارت های همسان خود  رو نمایی کرده است ، و طبق این طرح می توانید سیم کارت دائمی خرید نم ...

طرح بیمه تامین اجتماعی

اپراتور رایتل در طرح تامین اجتماعی رایتل برای افرادی که بیمه تامین اجتماعی هستند ، "سیم کارت رایتل" اعتباری در نظر گرفته است . در واقع افراد با کد بیمه تامین اج ...

سیم کارت هدیه رایتل

رایتل برای تمام مشترکین خود که خرید سیم کارت رایتل انجام دهند هدیه در نظر گرفته است ، این اپراتور اعلام کرده است که تمام مشترکینی که اقدام به خرید سیم کارت رایتل کنند ، چ ...