خرید و فروش سیم کارت 0912 همراه اول | خرید سیم کارت رند 0912 | سیم کارت 0912 دائمی | سیم کارت

خرید و فروش سیم کارت 0912 همراه اول

همراه اول به عنوان اولین اپراتور سیم کارت در ایران، فروش سیم کارت دائمی خود را در سال 1373 با پیش شماره 0912 آغاز کرد. در بازار امروز خرید و فروش سیم کارت، "خط 0912" به عنوان با ارزش ترین رنج خط به شمار میرود به همین دلیل است که "خرید خط 0912" رایج تر از سیم کارت های دیگر میباشد. "سیم کارت 0912" با توجه به المان هایی چون کد و میزان رند بودن قیمت گذاری میشود و باید به این نکته توجه داشت که با به پایان رسیدن رنج سیم کارت های دائمی 0912 قیمت تمامی آنها افزایش پیدا خواهد کرد، لذا میتوان چینین برداشتی نیز داشت که حتی خرید یک "سیم کارت 0912 ارزان" هم در نوع خود سرمایه محسوب میشود! شما میتوانید به کمک فیلتر قیمت قرار گرفته در موتور جستجوی زیر خط 0912 مورد نظر خود را متناسب به بودجه خود انتخاب کرده و به منظور خرید با فروشنده تماس حاصل فرمایید.

شماره دلخواه خود را به راحتی پیدا کنید
راهنمای استفاده از موتور جستجو

لیست سیم کارت ها

نحوه نمایش :
تعداد نمایش :
شماره سطح قیمت (تومان) بروز رسانی‌ وضعیت جزئیات و تماس
0912 1397 388
VIP
12,700,000 2 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 1374 308
VIP
13,300,000 2 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 113 15 86
VIP
21,300,000 2 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 10 99 114
VIP
24,900,000 2 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 132 5554
VIP
25,700,000 2 دقیقه قبل در حد صفر اطلاعات تماس
0912 137 50 23
VIP
14,500,000 2 دقیقه قبل در حد صفر اطلاعات تماس
0912 113 48 60
VIP
21,900,000 2 دقیقه قبل در حد صفر اطلاعات تماس
0912 190 30 56
VIP
15,000,000 2 دقیقه قبل در حد صفر اطلاعات تماس
0912 207 2999
VIP
14,900,000 2 دقیقه قبل در حد صفر اطلاعات تماس
0912 1444 882
VIP
21,900,000 2 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 118 29 57
VIP
17,500,000 2 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 113 599 4
VIP
19,500,000 5 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 1324 794
VIP
14,900,000 5 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
09121110560
VIP
170,000,000 7 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 169 64 64
VIP
50,000,000 7 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 485 43 80
VIP
3,250,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 113 39 08
VIP
26,000,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 433 83 27
VIP
3,800,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 511 87 52
VIP
3,500,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 8 201 201
VIP
13,650,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 407 73 41
VIP
3,400,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 193 10 61
VIP
13,500,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 359 86 44
VIP
4,900,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 12 17 548
VIP
16,000,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 108 49 07
VIP
16,000,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 490 25 93
VIP
3,250,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 8888 0 28
VIP
51,000,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 590 64 80
VIP
4,800,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 1900 839
VIP
27,500,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
0912 526 97 20
VIP
3,300,000 19 دقیقه قبل کارکرده اطلاعات تماس
شماره سطح قیمت وضعیت تماس
0912 1397 388
VIP
12,700,000 کارکرده تماس
0912 1374 308
VIP
13,300,000 کارکرده تماس
0912 113 15 86
VIP
21,300,000 کارکرده تماس
0912 10 99 114
VIP
24,900,000 کارکرده تماس
0912 132 5554
VIP
25,700,000 در حد صفر تماس
0912 137 50 23
VIP
14,500,000 در حد صفر تماس
0912 113 48 60
VIP
21,900,000 در حد صفر تماس
0912 190 30 56
VIP
15,000,000 در حد صفر تماس
0912 207 2999
VIP
14,900,000 در حد صفر تماس
0912 1444 882
VIP
21,900,000 کارکرده تماس
0912 118 29 57
VIP
17,500,000 کارکرده تماس
0912 113 599 4
VIP
19,500,000 کارکرده تماس
0912 1324 794
VIP
14,900,000 کارکرده تماس
09121110560
VIP
170,000,000 کارکرده تماس
0912 169 64 64
VIP
50,000,000 کارکرده تماس
0912 485 43 80
VIP
3,250,000 کارکرده تماس
0912 113 39 08
VIP
26,000,000 کارکرده تماس
0912 433 83 27
VIP
3,800,000 کارکرده تماس
0912 511 87 52
VIP
3,500,000 کارکرده تماس
0912 8 201 201
VIP
13,650,000 کارکرده تماس
0912 407 73 41
VIP
3,400,000 کارکرده تماس
0912 193 10 61
VIP
13,500,000 کارکرده تماس
0912 359 86 44
VIP
4,900,000 کارکرده تماس
0912 12 17 548
VIP
16,000,000 کارکرده تماس
0912 108 49 07
VIP
16,000,000 کارکرده تماس
0912 490 25 93
VIP
3,250,000 کارکرده تماس
0912 8888 0 28
VIP
51,000,000 کارکرده تماس
0912 590 64 80
VIP
4,800,000 کارکرده تماس
0912 1900 839
VIP
27,500,000 کارکرده تماس
0912 526 97 20
VIP
3,300,000 کارکرده تماس