راهنمای استفاده از جستجو | سیم کارت

راهنمای استفاده از جستجو

راهنمای استفاده از موتور جستجوی سایت:

موتور جستجوی سایت سیم کارت به صورتی طراحی شده تا در مرحله اول فیلترهای ضروری را برای عموم کاربران در دسترس قرار دهد و درصورتی که کاربر حرفه ای نیاز به تنظیم فیلترهای بیشتری داشته باشد، با استفاده از جستجوی پیشرفته تمامی فیلترهای سایت را در اختیار خواهد داشت. از مزیت های این طراحی میتوان به سهولت کار با موتور جستجو، سرعت بیشتر در جستجو و ... اشاره نمود.

توضیح قسمت های موتور جستجو:

جستجوی آسان:

 1. فیلتر اپراتور: هر سیم کارت از سوی یک اپراتور ارائه میشود، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت های اپراتور انتخاب شده را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
 2.  فیلتر پیش شماره: هر سیم کارت داری پیش شماره ای مختص به اپراتور خود میباشد، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی با پیش شماره انتخاب شده را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
  نکته: دقت داشته باشید که هر پیش شماره مختص به اپراتور خاص خود میباشد.
 3. بخش شماره: هر سیم کارت علاوه بر پیش شماره از 7 رقم دیگر نیز تشکیل میشود که ارقام و جایگاه هر یک از آنها داری اهمیت میباشد، با درج ارقام در بخش شماره، موتور جستجو تنها سیم کارت هایی که از نظر ارقام و جایگاه آنها با ارقام و جایگاهشان در بخش جستجو یکسان هستند را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
  نکته: درصورت خالی بودن هر فیلد از بخش شماره موتور جستجو تمامی ارقام را برای آن فیلد درنظر میگیرد. به بیان دیگر برای آن فیلد محدودیتی اعمال نمیشود.
 4. فیلتر مرغوبیت سیم کارت: هر سیم کارت میتواند رند و یا معمولی باشد، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی با مرغوبیت انتخاب شده را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
 5. فیلتر وضعیت سیم کارت: هر سیم کارت میتواند استفاده نشده (صفر)، کارکرده و یا مدت زمان زیادی خاموش بوده باشد(درحد صفر)، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی با وضعیت انتخاب شده را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
 6. فیلتر بازه قیمتی: سیم کارت ها بسته به المان های زیادی دارای قیمت های مختلف هستند با تنظیم حداقل و حداکثر قیمت در این فیلتر، با تعریف بازه مشخصی موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی که در بازه انتخاب شده قرار دارند را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
 7. فیلتر نوع رند: هر سیم کارت رندی، نوع رند بودن مختص به خود را دارد، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی که شامل نوع رندی انتخاب شده میشوند را در نتایج جستجو نمایش میدهد.

جستجوی پیشرفته:

همانطور که پیشتر بیان شده بود هدف اصلی سایت سیم کارت در تمامی بخش ها سهولت در استفاده از سایت بوده و قسمت جستجوی سایت از این مهم مستثنا نیست. از اینرو برای رسیدن به هدف سهولت در کنار کامل بودن، قسمت جستجوی پیشرفته به کاربران حرفه ای که نیازمند فیلترهای بیشتر برای پیدا کردن سیم کارت مدنظر خود هستند اجازه میدهد تا قادر به استفاده از فیلترهای تخصصی تر باشند.

 1. فیلتر استان سیم کارت: هر سیم کارت مختص شهر خاصی از سوی اپراتور ارائه شده، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی که برای شهرهای استان انتخاب شده صادر شده اند را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
 2. فیلتر شهر سیم کارت: هر سیم کارت مختص شهر خاصی از سوی اپراتور ارائه شده، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی که برای شهر انتخاب شده صادر شده اند را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
  نکته: دقت داشته باشید که سیم کارت های هر شهر مختص به سیم کارت های استان خاص خود میباشد.
 3. فیلتر نوع قیمت: در سایت سیم کارت به جای قیمت مقطوع میتوانید از بالاترین پیشنهاد، قیمت توافقی و یا تماس بگیرید هم استفاده کنید، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی با نوع قیمت انتخاب شده را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
 4. فیلتر نوع سیم کارت: هر سیم کارت میتواند دائمی یا اعتباری باشد، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی با نوع سیم کارت انتخاب شده را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
 5. فیلتر فروشنده: هر سیم کارت میتواند از سوی شخص و یا فروشنده سیم کارت به فروش برسد، با تنظیم این فیلتر، موتور جستجو سایت تنها سیم کارت هایی با فروشنده انتخاب شده را در نتایج جستجو نمایش میدهد.
 6. پاک کردن فرم جستجو: پس از اینکه شما فیلتر های مدنظر خود را اعمال نمودید، در صورت تمایل میتوانید با استفاده از دکمه پاک کردن فرم جستجو تمامی فیلترهای اعمال شده را به حالت اول بازگردانید.

توجه داشته باشید که خالی گذاشتن هریک از فیلترهای موتور جستجو باعث میشود تا آن فیلتر برای انتخاب سیم کارت ها نادیده گرفته شده و اعمال نشود.

بدیهی است پس از تنظیم فیلترهای موردنظر با زدن دکمه جستجو، موتور جستجو شروع به فعالیت کرده و با اعمال فیلترها نتایج جستجوی مطلوب را ارائه خواهد داد.