قیمت سیم کارت

همواره در تمامی کسب و کارها کالا و یا خدمات ارائه شده از جنبه های مختلف بررسی و درجه بندی میشوند تا بتوان برای آنها قیمت مناسبی تعیین کرد، بازار "خرید و فروش سیم کارت" نیز از این قاعده مستثنا نیست. در بازار خرید و فروش سیم کارت، قیمت سیم کارت به المان های مختلفی بستگی دارد مثل دائمی یا اعتباری بودن سیم کارت، پیش شماره سیم کارت، کد سیم کارت، اپراتور سیم کارت و ... ولی مهمترین المان قیمت گذاری سیم کارت میزان مرغوبیت رند بودن آن است که بر پایه قیمت سیم کارت معمولی همان اپراتور، همان کد، همان پیش شماره بصورت حدودی و طبق عرف بازار مشخص میشود.
قیمت سیم کارت هایی که از سوی اپراتور ارائه میشود مشخص و ثابت بوده ولی در بازار خرید و فروش سیم کارت، قیمت سیم کارت به سیم کارت، متفاوت است و قیمت دقیقی برای سیم کارت های رند نمیتوان مشخص کرد و تنها مرجع قیمت عرف بازار است. از آنجا که سیم کارت 0912 همواره داغ ترین بازار خرید و فروش را داشته، سایت سیم کارت با توجه به دسترسی به قیمت بروز سیم کارت های مختلف بازار به عنوان "اولین مرجع خرید و فروش تخصصی سیم کارت" در ایران تصمیم به ارائه مرجع قیمتی بر طبق عرف بازار برای خریداران سیم کارت کرده، تا خریدار بتواند از متوسط قیمت روز سیم کارت معمولی 0912 به کمک نمودار مطلع شود.

بدیهی است هرچه میزان مرغوبیت رندی یک سیم کارت بالاتر باشد قیمت آن نیز بالاتر خواهد بود و قیمت های ذیل صرفا مختص به متوسط قیمت سیم کارت های معمولی 0912 و به منظور مشخص سازی حدودی قیمت آنها است.