قیمت گذاری تخصصی | سیم کارت

قیمت گذاری تخصصی

قیمت گذاری تخصصی :
اگر شما به دنبال فروش سیم کارت خود هستید می توانید از قسمت قیمت گذاری تخصصی استفاده کنید . در این قسمت نیز همانند دو قیمت گذاری قبل مشخصات سیم کارت خود را ثبت می کنید و مبلغ 15000 تومان پرداخت می کنید و سپس توسط این قیمت گذاری ، قیمت دقیق و به روز سیم کارت شما توسط کارشناسان تخصصی خط اعلام می شود و توسط پیامک قیمت سیم کارت شما ارسال می شود و بعد سیم کارت شما برای کارشناسان که خرید و فروش سیم کارت انجام می دهند ارسال می شود و در نهایت سیم کارت اگر سیم کارت شما بعد از 3 روز به فروش نرسد ، سیم کارت شما برای فروش به صورت رایگان در سایت جامع سیم کارت با وضعیت الماس ثبت می شود .
* جهت تسهیل در امر فروش سیم کارت شما ، مبلغ درج شده در آگهی فروش سیم کارت فوق ، مبلغ میانگینی از مبلغ خرید و فروش سیم کارت شما در بازار سیم کارت می باشد .