قیمت گذاری ویژه | سیم کارت

قیمت گذاری ویژه

قیمت گذاری ویژه :
قیمت گذاری ویژه نیز برای افرادی است که می خواهند قیمت دقیق سیم کارت خود را داشته باشند . شما می توانید از طریق قیمت گذاری ویژه همانند قیمت گذاری رایگان در ابتدا اپراتور سیم کارت خود را مشخص کنید و سپس پیش شماره خود را انتخاب کنید و سپس سیم کارت خود را ثبت کنید و در انتها وضعیت سیم کارت خود را مشخص کنید . در واقع تفاوت این قیمت گذاری با قیمت گذاری رایگان در این است که در این قیمت گذاری قیمت دقیق توسط کارشناسان حرفه ای ما تعیین می شود و برایتان تحت عنوان پیامک ارسال می گردد . هزینه قیمت گذاری ویژه 5000 تومان است .