خرید و فروش سیم کارت رایتل | سیم کارت رند رایتل | سیم کارت

خرید و فروش سیم کارت رایتل

شرکت "رایتل" به عنوان سومین اپراتور ارائه دهنده سیم کارت در ایران در سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. با توجه به وسعت نفوذ اپراتور های قدیمی تر در جامعه و یکه تازی آنها در بازار خرید سیم کارت، ورود یک اپراتور جدید با نقشه اقتصادی ضعیف توجیه پذیر نبود. این شرکت با ارائه "سیم کارت رایتل" با امکان بهره مندی از اینترنت همراه نسل سوم (3G) به صورت انحصاری برای مدت زمان دو سال توانست قدرت مقابله با دو اپراتور قدیمی تر را بدست آورد و وارد بازار خرید سیم کارت شد. با اعمال حق انحصار اینترنت همراه نسل سوم مختص سیم کارت رایتل، افراد راقب به بهره مندی از اینترنت همراه نسل سوم، ناگزیر به "خرید سیم کارت رایتل" بودند. رایتل توانست با استفاده از قدرت انحصار رقیبی برای دو اپراتور قدیمی تر در این زمینه باشد. هرجا که صحبت از اعداد و ارقام است بحث داغ رند بودن نیز مطرح میشود، سیم کارت های رایتل نیز از این مهم مستثنا نیستند، هرچند یک سیم کارت "رایتل رند" متناسب با معادل عددی خود در اپراتورهای دیگر از نظر قیمتی قابل مقایسه نبوده و از ارزش ریالی کمتری برخوردار باشند اما نمیتوان از جذابیت یک خط رند فارق از اپراتور ارائه دهنده آن چشم پوشی کرد، لذا گفتنی است که برخی از سیم کارت های رند رایتل نیز وجود دارند که از نظر قیمتی ارزشمند تر از اکثر سیم کارت های ارئه شده از سوی اپراتورهای دیگر اند و به قیمت بالاتری بفروش میرسند. شما میتوانید سیم کارت رایتل رند یا معمولی مدنظر خود را به کمک موتور جستوجوی تعبیه شده پیدا کنید و جهت خرید آن با شماره فروشنده تماس حاصل فرمایید.

شماره دلخواه خود را به راحتی پیدا کنید
راهنمای استفاده از موتور جستجو

لیست سیم کارت ها

نحوه نمایش :
تعداد نمایش :
شماره سطح قیمت (تومان) بروز رسانی‌ وضعیت جزئیات و تماس
0921 773 91 81
VIP
77,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 91 95
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 92 42
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 77 393 50
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 92 30
VIP
29,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 91 96
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 920 1
VIP
29,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 77 39 3 2 1
VIP
29,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 92 52
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 92 62
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 91 94
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 92 60
VIP
29,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 93 43
VIP
69,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 91 51
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 91 41
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 93 63
VIP
69,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 77 393 70
VIP
55,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 77 393 10
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 77 39 239
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 77 39 139
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 921 6
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 921 8
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 921 4
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 77 393 60
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 91 31
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 91 21
VIP
55,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 91 61
VIP
49,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 773 92 72
VIP
45,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 767 88 26
VIP
29,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 767 97 84
VIP
29,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
شماره سطح قیمت وضعیت تماس
0921 773 91 81
VIP
77,000 صفر تماس
0921 773 91 95
VIP
45,000 صفر تماس
0921 773 92 42
VIP
45,000 صفر تماس
0921 77 393 50
VIP
45,000 صفر تماس
0921 773 92 30
VIP
29,000 صفر تماس
0921 773 91 96
VIP
45,000 صفر تماس
0921 773 920 1
VIP
29,000 صفر تماس
0921 77 39 3 2 1
VIP
29,000 صفر تماس
0921 773 92 52
VIP
45,000 صفر تماس
0921 773 92 62
VIP
45,000 صفر تماس
0921 773 91 94
VIP
45,000 صفر تماس
0921 773 92 60
VIP
29,000 صفر تماس
0921 773 93 43
VIP
69,000 صفر تماس
0921 773 91 51
VIP
49,000 صفر تماس
0921 773 91 41
VIP
49,000 صفر تماس
0921 773 93 63
VIP
69,000 صفر تماس
0921 77 393 70
VIP
55,000 صفر تماس
0921 77 393 10
VIP
45,000 صفر تماس
0921 77 39 239
VIP
49,000 صفر تماس
0921 77 39 139
VIP
49,000 صفر تماس
0921 773 921 6
VIP
49,000 صفر تماس
0921 773 921 8
VIP
49,000 صفر تماس
0921 773 921 4
VIP
49,000 صفر تماس
0921 77 393 60
VIP
45,000 صفر تماس
0921 773 91 31
VIP
49,000 صفر تماس
0921 773 91 21
VIP
55,000 صفر تماس
0921 773 91 61
VIP
49,000 صفر تماس
0921 773 92 72
VIP
45,000 صفر تماس
0921 767 88 26
VIP
29,000 صفر تماس
0921 767 97 84
VIP
29,000 صفر تماس