خرید و فروش سیم کارت رایتل | سیم کارت رند رایتل | سیم کارت

خرید و فروش سیم کارت رایتل

شرکت "رایتل" به عنوان سومین اپراتور ارائه دهنده سیم کارت در ایران در سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. با توجه به وسعت نفوذ اپراتور های قدیمی تر در جامعه و یکه تازی آنها در بازار خرید سیم کارت، ورود یک اپراتور جدید با نقشه اقتصادی ضعیف توجیه پذیر نبود. این شرکت با ارائه "سیم کارت رایتل" با امکان بهره مندی از اینترنت همراه نسل سوم (3G) به صورت انحصاری برای مدت زمان دو سال توانست قدرت مقابله با دو اپراتور قدیمی تر را بدست آورد و وارد بازار خرید سیم کارت شد. با اعمال حق انحصار اینترنت همراه نسل سوم مختص سیم کارت رایتل، افراد راقب به بهره مندی از اینترنت همراه نسل سوم، ناگزیر به "خرید سیم کارت رایتل" بودند. رایتل توانست با استفاده از قدرت انحصار رقیبی برای دو اپراتور قدیمی تر در این زمینه باشد. هرجا که صحبت از اعداد و ارقام است بحث داغ رند بودن نیز مطرح میشود، سیم کارت های رایتل نیز از این مهم مستثنا نیستند، هرچند یک سیم کارت "رایتل رند" متناسب با معادل عددی خود در اپراتورهای دیگر از نظر قیمتی قابل مقایسه نبوده و از ارزش ریالی کمتری برخوردار باشند اما نمیتوان از جذابیت یک خط رند فارق از اپراتور ارائه دهنده آن چشم پوشی کرد، لذا گفتنی است که برخی از سیم کارت های رند رایتل نیز وجود دارند که از نظر قیمتی ارزشمند تر از اکثر سیم کارت های ارئه شده از سوی اپراتورهای دیگر اند و به قیمت بالاتری بفروش میرسند. شما میتوانید سیم کارت رایتل رند یا معمولی مدنظر خود را به کمک موتور جستوجوی تعبیه شده پیدا کنید و جهت خرید آن با شماره فروشنده تماس حاصل فرمایید.

شماره دلخواه خود را به راحتی پیدا کنید
راهنمای استفاده از موتور جستجو

لیست سیم کارت ها

نحوه نمایش :
تعداد نمایش :
شماره سطح قیمت (تومان) بروز رسانی‌ وضعیت جزئیات و تماس
09211004308
VIP
100,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09211004309
VIP
100,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09211004501
VIP
110,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09211004502
VIP
110,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09211004503
VIP
110,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09211004505
VIP
120,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09211004506
VIP
110,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09211004507
VIP
110,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229341002
VIP
90,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229341003
VIP
90,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229341004
VIP
90,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229341005
VIP
100,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229341006
VIP
90,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229341007
VIP
90,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229341008
VIP
90,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229341009
VIP
100,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229262422
VIP
70,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229262425
VIP
70,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
09229262426
VIP
80,000 1 ساعت قبل صفر اطلاعات تماس
0921 522 4646
VIP
80,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 512 9494
VIP
80,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 512 9393
VIP
80,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 410 7474
VIP
80,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 410 8787
VIP
80,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 410 60 50
VIP
100,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 410 50 70
VIP
100,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 410 80 30
VIP
100,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 4 10 80 60
VIP
100,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 4 10 50 30
VIP
100,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
0921 4 10 50 20
VIP
100,000 2 دقیقه قبل صفر اطلاعات تماس
شماره سطح قیمت وضعیت تماس
09211004308
VIP
100,000 صفر تماس
09211004309
VIP
100,000 صفر تماس
09211004501
VIP
110,000 صفر تماس
09211004502
VIP
110,000 صفر تماس
09211004503
VIP
110,000 صفر تماس
09211004505
VIP
120,000 صفر تماس
09211004506
VIP
110,000 صفر تماس
09211004507
VIP
110,000 صفر تماس
09229341002
VIP
90,000 صفر تماس
09229341003
VIP
90,000 صفر تماس
09229341004
VIP
90,000 صفر تماس
09229341005
VIP
100,000 صفر تماس
09229341006
VIP
90,000 صفر تماس
09229341007
VIP
90,000 صفر تماس
09229341008
VIP
90,000 صفر تماس
09229341009
VIP
100,000 صفر تماس
09229262422
VIP
70,000 صفر تماس
09229262425
VIP
70,000 صفر تماس
09229262426
VIP
80,000 صفر تماس
0921 522 4646
VIP
80,000 صفر تماس
0921 512 9494
VIP
80,000 صفر تماس
0921 512 9393
VIP
80,000 صفر تماس
0921 410 7474
VIP
80,000 صفر تماس
0921 410 8787
VIP
80,000 صفر تماس
0921 410 60 50
VIP
100,000 صفر تماس
0921 410 50 70
VIP
100,000 صفر تماس
0921 410 80 30
VIP
100,000 صفر تماس
0921 4 10 80 60
VIP
100,000 صفر تماس
0921 4 10 50 30
VIP
100,000 صفر تماس
0921 4 10 50 20
VIP
100,000 صفر تماس