مجله سیم کارت

طرح واگذاری سیم کارت های ارزشمند همراه اول

0 19

اپراتور همراه اول طرح واگذاری سیم کارت های ارزشمند خود را برگزار کرده است که ذر این طرح همراه اول سیم کارت های ارزشمند خود را با بسته های ویژه ارائه می دهد . اپراتور همراه اول به عنوان اولین و بزرگ ترین اپراتور در کشور همواره در تلاش است تا بهترین و متنوع ترین خدمات را در اختیار مشترکین سیم کارت های خود قرار دهد . اپراتور همراه اول در طرح واگذاری سیم کارت های ارزشمند خود هم سیم کارت همراه اول دائمی و هم سیم کارت همراه اول اعتباری ارائه داده است . اپراتور همراه اول در این طرح ویژه به متقاضیان خرید سیم کارت همراه اول اعلام کرده است از طریق وب سایت shop.mci.ir سیم کارت همراه اول خود را انتخاب کنند و سیم کارت انتخاب به صورت رایگان در سراسر کشور برای متقاضی ارسال خواهد شد .
در طرح سیم کارت همراه اول دائمی امکان خرید سه نوع سیم کارت برای متقاضییان وجود دارد .سیم کارت همراه اول دائمی : در این طرح متقاضی امکان خرید سه نوع سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای ، زمردی و عادی را دارد .
سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای : کاربران برای خرید سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای با ورود به سایت فروشگاه همراه اول سیم کارت های دائمی فیروزه ای خود را که شامل  فیروزه ای درجه یک ، فیروزه ای درجه دو و فیروزه ای درجه سه است را انتخاب می کنند و در مرحله بعد پیش کد خود را انتخاب می کنند و در مرحله آخر سر شماره را مشخص می کنند و در نهایت شماره های موجود را به کاربر نمایش می دهد و کاربر می تواند "سیم کارت" مورد نظر خود را انتخاب کند .
سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای درجه یک : شامل 180 گیگا بایت اینترنت 6 ماهه می باشد یعنی ماهانه 30 گیگا بایت می باشد ؛ بسته مکالمه 6 ماهه درون شبکه که هر ماه 1800 دقیقه می باشد و بسته پیامک 3000 عددی و قیمت سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای 14 میلیون ریال می باشد .
سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای درجه دو : شامل 90 گیگا بایت اینترنت 3 ماهه می باشد یعنی ماهانه 30 گیگا بایت می باشد ؛ بسته مکالمه 3 ماهه درون شبکه که هر ماه 1800 دقیقه می باشد و بسته پیامک 3000 عددی و قیمت سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای 8 هزار ریال می باشد .
سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای درجه سه : شامل 60 گیگا بایت اینترنت 2 ماهه می باشد یعنی ماهانه 30 گیگا بایت می باشد ؛ بسته مکالمه 2 ماهه درون شبکه که هر ماه 1800 دقیقه می باشد و بسته پیامک 3000 عددی و قیمت سیم کارت همراه اول دائمی فیروزه ای 6 میلیون ریال می باشد .
سیم کارت همراه اول دائمی زمردی : شامل 30 گیگا بایت اینترنت یک ماهه می باشد و 50 درصد تخفیف مکالمه درون شبکه و 100 پیامک رایگان ماهانه به مدت 6 ماه می باشد و قیمت این سیم کارت 1 میلیون و 668 ریال می باشد .
سیم کارت همراه اول دائمی عادی : شامل 30 گیگا بایت اینترنت یک ماهه می باشد و 50 درصد تخفیف مکالمه درون شبکه و 100 پیامک رایگان ماهانه به مدت 6 ماه می باشد و قیمت این سیم کارت 1 میلیون و 308 ریال می باشد .
در این طرح امکان خرید سه نوع سیم کارت برای متقاضییان وجود دارد .
سیم کارت همراه اول اعتباری : در این طرح متقاضی امکان خرید سه نوع "سیم کارت همراه اول اعتباری" فیروزه ای ، زمردی و عادی را دارد .
در طرح سیم کارت همراه اول اعتباری امکان خرید دو نوع سیم کارت برای متقاضییان وجود دارد .
سیم کارت همراه اول اعتباری : در این طرح متقاضی امکان خرید سه نوع "سیم کارت همراه اول دائمی" فیروزه ای ، زمردی و عادی را دارد .
سیم کارت همراه اول اعتباری فیروزه ای درجه یک : شامل 30 گیگا بایت اینترنت یک ماهه می باشد و بسته 1 ماهه 1800 دقیقه مکالمه درون شبکه و بسته 3000 عددی پیامک و قیمت این سیم کارت 4 میلیون ریال می باشد .
سیم کارت همراه اول اعتباری فیروزه ای درجه دو : شامل 20 گیگا بایت اینترنت یک ماهه + 24 گیگا بایت 6 ماهه یعنی هر ماه 4 گیگا بایت 7 روزه می باشد و 40 هزار ریال شارژ اولیه + 100 هزار ریال شارژ هدیه می باشد و قیمت این سیم کارت 550 هزار ریال می باشد .
سیم کارت همراه اول اعتباری زمردی : شامل 4 گیگا بایت اینترنت 7 روزه + 24 گیگا بایت 6 ماهه یعنی هر ماه 4 گیگا بایت اینترنت 7 روزه می باشد و 40 هزار ریال شارژ اولیه + 100 هزار ریال شارژ هدیه می باشد و قیمت این سیم کارت 300 هزار ریال می باشد .

سیم کارت همراه اول اعتباری عادی : شامل 1 گیگا بایت اینترنت + 100 دقیقه مکالمه درون شبکه + 24 گیگابایت اینترنت 6 ماهه یعنی هر ماه 4 گیگا بایت اینترنت 7 روزه می و 40 هزار ریال شارژ اولیه + 100 هزار ریال شارژ هدیه می باشد و قیمت این سیم کارت 200 هزار ریال می باشد .
همراه اول در این طرح علاوه بر وا گذاری سیم کارت همراه اول دائمی و سیم کارت همراه اعتباری طرح سیم کارت ویژه را ارائه داده است که در این طرح سه نوع سیم کارت تاریخ تولد ، سیم کارت جوانان و سیم کارت رایگان ارائه داده است .
سیم کارت ویژه تاریخ تولد : سیم کارت ویژه تاریخ تولد شامل 30 گیگا بایت اینترنت یک ماهه ، 50 درصد تخفیف مکالمه درون شبکه + 100 پیامک رایگان ماهیانه 6 ماهه است و قیمت این سیم کارت 1 میلیون 668 هزار ریال است .
سیم کارت ویژه جوانان : سیم کارت ویژه جوانان شامل 10 گیگا بایت + 30 گیگا بایت اینترنت یک ماهه ، 50 درصد تخفیف مکالمه درون شبکه + 100 پیامک رایگان ماهیانه 6 ماهه است و قیمت این سیم کارت 800 هزار ریال است . سیم‌ کارت جوانان به افراد با سن 18 تا 25 سال تعلق می گیرد که در حال حاضر سیم‌ کارت دائمی همره اول ندارند . هر فرد تنها یک بار می تواند از این طرح استفاده کند و در صورت خرید بیشتر امکان فعال سازی وجود نخواهد داشت .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.