مجله سیم کارت

سرویس هدیه شتاب در پرداخت همراه اول

0 375

همراه اول برای تمامی مشترکین دائمی خود هدیه شتاب در نظر گرفته است . تمام مشترکینی که "سیم کارت همراه اول دائمی" دارند سیم کارت همراه اول دارند می شود و این طرح به این شکل است که که به کلیه مشترکان سیم کارت همراه اول دائمی که قبض پایان دوره خود را به موقع پرداخت کنند ، همراه اول برای آن ها هدیه شتاب در پرداخت در نظر می گیرد . این هدیه زمانی به مشترک "سیم کارت همراه اول" تعلق می گیرد ، که قبض پایان دوره خود را تا پایان روز 6 ام هر ماه به صورت غیر حضوری پرداخت نمایند مشمول این طرح می شوند و این هدیه را دریافت می کنند و پیامکی دریافت می نماید که طی آن اعلام می شود وی مشمول دریافت هدیه شتاب در پرداخت شده است و طی این پیامک مهلت زمانی که مشترک برای فعال نمودن هدیه خود فرصت دارد به وی اعلام می شود که با توجه به انتخاب خود شما می تواند یک روز مکالمه رایگان درون شبکه ، 2 گیگا بایت اینترنت یک روزه رایگان و یا 75 امتیاز باشگاه فیروزه ای باشد .
کاربرانی که می خواهند این هدایا را دریافت کنند باید توجه داشته باشند ، که هدیه مکالمه رایگان و یا هدیه اینترنت رایگان یا امتیاز باشگاه فیروزه ای به صورت اتوماتیک فعال نمی شود ، لذا مشترکینی که مشمول دریافت این هدیه هستند می بایست با شماره گیری یک کد ، شخصا هدیه را فعال نمایند و با شماره گیری کد دستوری # 115 * 10 * از سیم کارت همراه اول دائمی خود می توانید هدیه شتاب در پرداخت خود را دریافت کنید و مشترکین متقاضی جهت فعال سازی هدیه شتاب در پرداخت می بایست در همان روزی که قصد استفاده از مکالمه رایگان یا افزودن امتیاز باشگاه فیروزه ای را دارند با کد دستوری اعلام شده در بالا اقدام نمایند . مشترکین مشمولر، از زمان پرداخت قبض تا پایان همان ماه امکان فعال سازی و استفاده از هدیه مکالمه رایگان یا هدیه اینترنت رایگان یا امتیاز باشگاه فیروزه ای را در روز دلخواه  خواهند داشت . مدت اعتبار هدیه مکالمه یا اینترنت شتاب در پرداخت از تاریخ فعال سازی به مدت 24 ساعت خواهد بود و نیز برای دریافت 75 امتیاز باشگاه فیروزه ای فقط وارد کردن کد در همان روز کافی است . راهنمای طرح بر روی کد دستوری * 10 * 1159 #قابل دسترسی است .
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که چنان چه مشترک پس ازتاریخ 6 ام هر ماه اقدام به پرداخت قبض پایان دوره خود نماید مشمول دریافت هدیه شتاب در پرداخت نمی شود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.