مجله سیم کارت

شرایط تعویض اپراتور با حفظ شماره موبایل

0 17

کميسيون تنظيم مقررات اصول حاکم بر ارائه ترابردپذيري شماره هاي موبايل را تصويب کرد که به موجب آن، هر مشترک براي هر شماره مي تواند حداکثر دو بار در سال، اپراتور خود را بدون تغيير شماره، تعويض کند.
براي انجام عمليات ترابرد، مشترک داراي سيم‌کارت فعال بايد درخواست خود را به صورت الکترونيکي يا با مراجعه حضوري به اپراتور پذيرا، يعني اپراتوري که مشترک اپراتور ديگر، قصد استفاده از خدمات آن را دارد، ارائه کند و اپراتور پذيرا موظف است درخواست مشترک را براساس دستورالعمل اجرائي که از سوي رگولاتوري ابلاغ مي‌شود تا رسيدن به نتيجه نهائي و تکميل عمليات ترابرد شماره مورد درخواست مشترک و برقراري خدمت پيگيري و اجرا کند.

کميسيون تنظيم مقررات اصول حاکم بر ارائه ترابردپذيري شماره هاي موبايل را تصويب کرد که به موجب آن، هر مشترک براي هر شماره مي تواند حداکثر دو بار در سال، اپراتور خود را بدون تغيير شماره، تعويض کند.

کميسيون تنظيم مقررات اصول حاکم بر ارائه ترابردپذيري شماره هاي موبايل را تصويب کرد که به موجب آن، هر مشترک براي هر شماره مي تواند حداکثر دو بار در سال، اپراتور خود را بدون تغيير شماره، تعويض کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اجراي طرح ترابردپذيري شماره موبايل يکي از الزامات اپراتورهاي فعال موبايل است که در آخرين جلسه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيد.

براساس اصول حاکم مدنظر بر اين مصوبه، در فرايند ترابردپذيري شماره تلفن‌همراه، مشترک يک اپراتور با حفظ شماره خود مي‌تواند اپراتور خود را تغيير دهد که ترابرد شماره فقط براي سيم‌کارت فعال امکانپذير است.

طبق اين مصوبه، براي انجام عمليات ترابرد، مشترک داراي سيم‌کارت فعال بايد درخواست خود را به صورت الکترونيکي يا با مراجعه حضوري به اپراتور پذيرا، يعني اپراتوري که مشترک اپراتور ديگر، قصد استفاده از خدمات آن را دارد، ارائه کند و اپراتور پذيرا موظف است درخواست مشترک را براساس دستورالعمل اجرائي که از سوي رگولاتوري ابلاغ مي‌شود تا رسيدن به نتيجه نهائي و تکميل عمليات ترابرد شماره مورد درخواست مشترک و برقراري خدمت پيگيري و اجرا کند.

بر اساس مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، در حال حاضر هر مشترک براي هر شماره مي تواند حداکثر دو بار در سال، تقاضاي ترابرد شماره داشته باشد. ترابرد شماره فقط بصورت نظير به نظير يعني سيم‌کارت دائمي به سيم‌کارت دائمي و سيم‌کارت اعتباري به سيم‌کارت اعتباري امکانپذير است. همچنين براساس مصوبه کميسيون، اپراتور پذيرا موظف است به مشترک ترابرد شده، صرفا با همان تعرفه و کيفيت خدمات ارائه شده به ساير مشترکان خود، خدمات ارائه کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.