مجله سیم کارت

بسته های مصرفی پیامک رایتل

0 188

اپراتور “رایتل” برای مشترکین خود که پیام کوتاه زیاد ارسال می کنند نیز طرح های متنوع را ارائه کرده است . در واقع این طرح ها مقرون به صرفه هستند . برای صرفه جویی در هزینه ارسال پیامک ، بسته های پیامک رایتل را عرضه کرده است . تمام مشترکینی که سیم کارت رایتل دارند می تواند این طرح ها را خرید و استفاده کنند . اگر “سیم کارت رایتل” ندارند می توانند با خرید سیم کارت رایتل از این طرح ها استفاده کنند .

این طرح های مصرفی پیامک با توجه به سیم کارت رایتل مشترکین متفاوت است . یعنی مشترکینی که سیم کارت رایتل اعتباری دارند و مشترکینی که سیم کارت رایتل دائمی دارند ، باید در هنگام خرید دقت کنند . با توجه به نوع “سیم کارت” خود این طرح ها را خریداری کنند این طرح ها از نظر قیمتی با هم متفاوت هستند . نکته ی دیگری که نیز وجود دارد ، مشترکین که سیم کارت دیتا دارند نیز باید به این نکته توجه داشته باشند و طرح مصرفی پیامک خود را با توجه به نوع سیم کارت خود تهیه کنند .

مشترکین رایتل برای خرید و فعال سازی بسته مورد نظر خود می توانند از روش های زیر استفاده کنند .

1 – وب سایت رایتل مراجعه به قسمت صفحه اصلی و انتخاب گزینه خرید
2 – شماره گیری کد دستوری # 142 * از طریق سیم کارت رایتل خود
3 – اپلیکیشن و سامانه رایتل من
4 – سامانه پیام کوتاه 2020
5 – مراجعه حضوری به فروشگاه ها و نمایندگان رایتل در سراسر کشور
رایتل برای هر یک ار سیم کارت های خود طرح های منحصر به فردی را ارائه کرده است .

بسته های پیامک سیم کارت رایتل اعتباری :

مشنرکین سیم کارت رایتل اعتباری 100 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 9 هزار ریال است . مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2000*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند . 100 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 20 هزار ریال است . مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2001*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند . 200 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 27 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2003*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند .

500 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 44 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2004*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند . و 500 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 88 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2006*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند . 500 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 65 هزار ریال است و مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2005*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند .

بسته های پیامک سیم کارت رایتل دائمی :

مشنرکین سیم کارت رایتل دائمی 100 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 8.500 هزار ریال است . مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2000*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند . هم چنین 100 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 15 هزار ریال است . مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2001*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند . 200 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 23 هزار ریال است . مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2003*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند .

500 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 40 هزار ریال است . مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2004*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند . هم چنین 500 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 68 هزار ریال است . مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2006*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند . 500 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 55 هزار ریال است . مشترکین با شماره گیری کد دستوری #2005*142* می توانند اقدام به فعال سازی کنند .

سیم کارت دیتا رایتل :

بسته های پیامک 100 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 9 هزار ریال است . مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132167 را به سامانه 2020 پیامک کنند . 100 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 20 هزار ریال است . مشترکین رایتل ( rightel ) برای فعال سازی باید عبارت on 13111 را به سامانه 2020 پیامک کنند . 200 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 27 هزار ریال است . مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132165 را به سامانه 2020 پیامک کنند .

500 عدد پیامک فارسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 44 هزار ریال است . مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132163 را به سامانه 2020 پیامک کنند . و 500 عدد پیامک انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 88 هزار ریال است . مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132164 را به سامانه 2020 پیامک کنند . 500 عدد پیامک فارسی-انگلیسی و مهلت استفاده آن 30 روزه است و قیمت آن 65 هزار ریال است و مشترکین برای فعال سازی باید عبارت on 98132166 را به سامانه 2020 پیامک کنند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.